Logo

Distribuerede matematikprojekter

GIMPS og afledte projekter

Noget af grundlaget for kryptering er primtal, og den varinat, der kaldes Mersenne primtal kræver det rigtigt meget computerkraft at bevise at de både er primtal og er på den rette form. Deltag i The Great Internet Mersenne Prime Search . Ud fra primtal kan man finde andre spændende heltal, og dem er der links til fra den internationale Mersenne side. Her er det matematikken univers, der udforskes.

Projektet er et skoleeksempel på et oplagt distribueret projekt. Der udveksles ganske små datamængder og der foregår meget langvarige beregninger, som ikke kræver kommunikation.

Deltagerne i GIMPS har startete andre projekter, der også har med matematik at gøre. Et projekt går ud på at lave forarbejdet, der skal til, før man finder et primtal med 100 millioner cifre.

15K Search leder efter primtal med over 1 million cifre. Dette kan udløse præmier fra EFF. Projektet Seventeen or Bust forsøger at løse Serpinski-problemet. Endelig er der en række små projekter.

Prøv også mersenne-testeren her på hjemmesiden.

Andre matematikprojekter

Rectlinear Crossing Number handler om at finde komplette grafer med så få krydsende linjer som muligt. Projektets første opgave er en graf med 19 punkter.

Emtropia har et projekt, der går ud på at finde primtal med over 10 millioner cifre. Der er en præmie til den person/gruppe, der finder det første tal.

Idlepower er efterfølgeren til projektet piHex. PiHex er lukket nu, men Idlepowers første projekt kommer også til at handle om pi.

Sum99 er endnu et matematik projekt. Her ledes der efter minimale heltalsløsninger til ligninger på denne form: a1^k+a2^k...am^k = b1^k+b2^k...bn^k.

TJAAAH Jeg vil hellere lave noget der kan bruges til noget. Du kan prøve at finde optimale Mark Golomb linealer, der er talrækker, der blandt andet kan bruges til at finde ud af, hvordan måleapparater placeres bedst muligt. Distributed.net hjælper også til og deres side ser ud til at blive opdateret oftere.

I projektet SZTAKI ledes der efter generaliserede binære talsystemer. Teorien er kort fortalt, at talsystemer kan beskrives som matricer, men det er ikke alle matricer, der beskriver talsystemer. Dette projekt forsøger at finde sammenhængen.

OddPerfect.org er et ambitiøst projekt, der handler om at finde et ulige perfekt tal.

[email protected] er et BOINC-projekt, der leder efter primfaktorer i store heltal. Resultaterne bruges blandt andet af OddPerfect-projektet.


Tilbage til toppen af siden.
Tilbage til projektoversigten.
Tilbage til hovedmenuen.